User Tools

Site Tools


nl:imgload

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:imgload [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Imgload =====
 +==== Formaat ====
 +**imgload** //x//, //y//, //​bestandsnaam//​\\
 +**imgload** //x//, //y//, //schaal//, //​bestandsnaam//​\\
 +**imgload** //x//, //y//, //schaal//, //​rotatie//,​ //​bestandsnaam//​\\
  
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie wordt een beeld opgeladen van een bestand en wordt het weergegeven in het grafisch venster.\\
 +Met de paramaters //x// en //y// geeft je aan waar het CENTRUM van het beeld moet staan. Hiermee wijkt deze functie af van alle andere grafische functies.\\
 +Als er wordt geroteerd, is dat op basis van het centrale punt, kloksgewijs,​ en hoek wordt in radianen opgegeven.\\
 +Je kan het beeld ook aanpassen in de schaal , met andere woorden, je kna het verkleinen of vergroten.\\
 +De functie werkt voor de meeste bestanden: ​
 +  * BMP (Windows Bitmap)
 +  * GIF (Graphic Interchange Format)
 +  * JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 +  * PNG (Portable Network Graphics).\\
 +
 +==== Voorbeeld====
 +<code basic4gl>​
 +nog uit te werken
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[ImgSave|ImgSave]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6l
 +
 +----
 +[[refresh|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[imgsave|volgende]]
nl/imgload.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)