User Tools

Site Tools


nl:imgsave

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:imgsave [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== ImgSave =====
  
 +==== Formaat ====
 +**imgsave** //​bestandsnaam//​\\
 +**imgsave** //​bestandsnaam//,​ //type//\\
 +**imgsave** ( //​bestandsnaam//​ )\\
 +**imgsave** ( //​bestandsnaam//,​ //type// )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie bewaar je hetgeen in het grafishc venster bestaat in een bestand op je computer in je [[currentdir]],​ je werkfolder.
 +
 +Je kan het bestand bewaren als 
 +  * BMP
 +  * JPG
 +  * JPEG
 +  * PNG
 +
 +PNG is het standaard formaat als je niets specifieert.
 +==== Opmerking ==== 
 +Soms zal het beeld zwarte vakken bevatten, als het in het scherm niets getekend was. De reden is dat de [[clg]] opdracht eigenlijk het grafisch venster vult met de kelur '​transparant'​. Transparant of doorzichtig wordt zwart gemaakt als het grafisch venster wordt weggeschreven naar het bestand. ​
 +
 +Gebruik dan het volgende als alternatief voor [[clg]]
 +<code basic4gl>​
 +color white
 +rect 0, 0, graphwidth, graphheight
 +</​code>​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +color white
 +rect 0, 0, graphwidth, graphheight
 +for t = 0 to 100
 +   color rand()*256, rand()* 256, rand()*256
 +   rect rand()*graphwidth,​ rand()*graphheight,​rand()*graphwidth,​ rand()*graphheight
 +next t
 +imgsave "​voorbeeldbestand.png"​
 +imgsave "​voorbeeldbestand2.jpg",​ "​jpg"​
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook====
 +[[ImgLoad|ImgLoad]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.45
 +
 +----
 +[[imgload|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[getslice|volgende]]
nl/imgsave.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)