User Tools

Site Tools


nl:implode

Implode

Formaat

implode ( arrayvariabele )
implode ( arrayvariabele , baken )

Beschrijving

Voegt de elementen van een array (reeks) samen in één string. Je kan ook optioneel baken meegeven tussen de verschillende elementen. Deze functie doet dus het omgekeerde dan de Explode functie.

Voorbeeld

dim a$(1)
dim b(1)
a$ = Explode("Een twee drie wie niet weg is is gezien"," ")
print implode(a$,"-")
print implode(a$)
b = Explode("1,2,3.33,4.44,5.55",",")
print implode(b,", ")
print implode(b)

geeft dan

Een-twee-drie-wie-niet-weg-is-is-gezien
Eentweedriewienietwegisisgezien
1, 2, 3.33, 4.44, 5.55
123.334.445.55

Versie

nl/implode.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)