User Tools

Site Tools


nl:instrx

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:instrx [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Instrx =====
 +==== Formaat ====
 +**instrx** ( //​hooiberg//​ , //regex// )\\
 +**instrx** ( //​hooiberg//​ , //regex// , //start// )
  
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie kijkt na of de tekst die in de reguliere expressie //regex// staat ook wel in de hooiberg te vinden is.
 +* Als dit zo is, dan geeft de functie de startpositie terug waar de //regex// eerst werd gevonden.
 +* anders geeft de functie 0 terug
 +
 +Zoals bij de andere [[instr]] functie mag je ook meegeven vanaf welke poisitie moet begonnen worden met de zoekopdracht ​
 +
 +==== Nota ====
 +De index begint bij 1.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print instrx("​HeLLo",​ "​[Ll]o"​)
 +print instrx("​Hello,​ Kitti","​[Ii]",​10)
 +</​code>​
 +
 +toont dan
 +<​code>​
 +4
 +12
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf versie ==== 
 +0.9.6.56
 +
 +----
 +[[instr|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[count|volgende]]
nl/instrx.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)