User Tools

Site Tools


nl:key

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:key [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Key =====
 +==== Formaat ====
 +key\\
 +key()
  
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft onmiddellijk de gehele waarde terug die overeenkomt met de toets die op het toestenbord werd ingedrukt. ​
 +Als geen enkele toets werd ingedrukt sinds de laatste keer de opdracht werd opgeroepen, dan wordt 0 teruggestuurd. ​
 +
 +
 +
 +==== Opemerking ====
 +<code basic4gl>​
 +if key = 47 then print key
 +</​code>​
 +zal niet het verwachte resultaat geven, omdat het twee keer na elkdaar de opdracht uitvoert, en telkens een verschillend resultaat teruggeeft. ​
 +
 +Dit geeft echter het resultaat dat je verwacht:
 +<code basic4gl>​
 +a = key
 +if a = 47 then print a
 +</​code>​
 +
 +
 +----
 +[[input|vorige]] | [[keyboard|klavier en tekst]] | [[print|volgende]]
nl/key.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)