User Tools

Site Tools


nl:keyboard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:keyboard [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Klavier en Tekst ======
 +===== Waarom =====
 +Als je met de computer wil communiceren,​ ga je dat meestal met je klavier doen ( de muis komt later). ​
  
 +En als de computer jou iets te zeggen heeft, dan zal hij dit eerst via het scherm proberen !!
 +
 +Hierna zijn alle commando'​s opgelijst die iets met het klavier en het scherm te maken hebben. Veel plezier
 +
 +
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Type^Wat doet het^
 +|[[Input|Input]]|Klavier|Hier wil de computer dat je iets intijpt! |
 +| [[Key|Key]]|Klavier|zo doet de computer dat? |  ​
 +| [[Print|Print]] |Scherm| moet je dit eens lezen!| ​
 +| [[cls|Cls]]|Scherm| Hokus, pokus pats, hier zie! Alles weg|
 +| [[outputvisible|Outputvisible]]|Scherm| Venstertje .. weg |
 +
 +
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/keyboard.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)