User Tools

Site Tools


nl:kill

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:kill [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Kill =====
 +==== Formaat ====
 +kill ( //​uitdrukking//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie verwijdert het bestand zoals in //​uitdrukking//​ van het system .\\
 +Indien het bestand niet bestaat, krijg je een foutmelding.
  
 +==== Zie ook ====
 +[[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[seek|Seek]],​ [[size|Size]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]]
 +==== Voorbeeld ==== 
 +<code basic4gl>​
 +file$="​failed.wav"​
 +print currentdir ( )
 +if  exists (file$) then 
 +kill (file$)
 +else 
 +print "​bestand niet gevonden, niets gewist"​
 +end if
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +/​home/​guest/​basic
 +bestand niet gevonden, niets gewist
 +</​code>​
 +omdat failed.wav niet bestaat....
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[exists|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[open|volgende]]
nl/kill.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)