User Tools

Site Tools


nl:lasterror

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:lasterror [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== LastError =====
  
 +==== Formaat ====
 +**lasterror**\\
 +**lasterror** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft het laatste foutnummer terug dat werd tegengekomen bij het uitvoeren van het programma.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +Voorbeeld is terug te vinden op de [[nl:​errorcodes|foutboodschappenpagina]]
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[Errorcodes|Error Codes]], [[Lasterrorextra|Lasterrorextra]],​ [[Lasterrorline|Lasterrorline]],​ [[Lasterrormessage|Lasterrormessage]],​ [[Offerror|Offerror]],​ [[Onerror|Onerror]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6z
 +
 +----
 +[[errorhandling|Foutafhandeling]] | [[lasterrorextra|volgende]]
nl/lasterror.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)