User Tools

Site Tools


nl:lasterrorextra

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:lasterrorextra [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== LastErrorExtra =====
  
 +==== Formaat ====
 +**lasterrorextra**\\
 +**lasterrorextra** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft "​extra"​ informatie over de fout.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +Volg het voorbeeld van de [[nl:​errorcodes|foutboodschappen lijst]]
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[Errorcodes|Error Codes]], [[Lasterror|Lasterror]],​ [[Lasterrorline|Lasterrorline]],​ [[Lasterrormessage|Lasterrormessage]],​ [[Offerror|Offerror]],​ [[Onerror|Onerror]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6z
 +
 +----
 +[[lasterror|vorige]] | [[errorhandling|Foutafhandeling]] | [[lasterrorline|volgende]]
nl/lasterrorextra.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)