User Tools

Site Tools


nl:lasterrorline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:lasterrorline [2016/01/01 22:46]
nl:lasterrorline [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== LastErrorLine =====
  
 +==== Formaat ====
 +**lasterrorline**\\
 +**lasterrorline** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft het lijnnummer weer van de lijn in het programma waar de fout zich voordeed.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +Volg het voorbeeld van de [[nl:​errorcodes|foutboodschappen lijst]]
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[Errorcodes|Error Codes]], [[Lasterror|Lasterror]],​ [[Lasterrorline|Lasterrorline]],​ [[Lasterrormessage|Lasterrormessage]],​ [[Offerror|Offerror]],​ [[Onerror|Onerror]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6z
 +
 +----
 +[[lasterrorextra|vorige]] | [[errorhandling|Foutafhandeling]] | [[lasterrorextra|volgende]]
nl/lasterrorline.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)