User Tools

Site Tools


nl:left

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:left [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Left =====
 +==== Formaat ====
 +left( //string//, //lengte//)
 +==== Beschrijving====
 +De functie geeft //lengte// karakters van //string// terug, te beginnen van links.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[mid|Mid]],​ [[right|Right]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print left("​Hello allemaal, blij dat jullie er zijn", 4)
 +</​code>​
 +
 +tootn dan 
 +<​code>​
 +Hello
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.5b
 +
 +
 +----
 +[[implode|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[length|volgende]]
 +
  
nl/left.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)