User Tools

Site Tools


nl:mid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:mid [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Mid =====
 +==== Formaat ====
 +**mid**( //string//, //start karakter//, //aantal//)
  
 +==== Beschrjving ====
 +Hiermee krijg je een deel van je //string// terug , te beginnen van //​karakter//​ en dat voor zoveel //aantal// karakters.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[left|Left]],​ [[right|Right]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print mid("​Schipper mag ik overvaren?",​ 10, 3)
 +</​code>​
 +
 +tootn 
 +<​code>​
 +mag
 +</​code>​
 +
 +----
 +[[lower|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[md5|volgende]]
nl/mid.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)