User Tools

Site Tools


nl:miscellaneous

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:miscellaneous [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Speciale commando'​s ======
 +===== Waarom =====
  
 +Basic-256 draait bovenop een operating systeem (bestuursysteem) die ervoor zorgt dat je iets ziet, dat je iets met je computer kan doen. De volgende opdrachten laten toe om vanuit basic-256 een aantal elementen van het berstuursysteem te gebruiken. ​
 +
 +Let wel op met wat je doet.!!!!
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Wat doet het^
 +|[[System|System]]| voer opdrachten uit ...direct op je systeem!|
 +| [[ostype|Ostype]]| zoek uit welk systeem je hebt |
 +| [[editvisible|Editvisible]]| hop, hop, hop, venstertje weg!! |
 +| [[commandline|CommandLine]]| alles vanuit de opdrachtlijn...|
 +| [[getsetting|GetSetting]]| haal parameters op...|
 +| [[setsettings|SetSetting]]| schrijf een paramater weg...|
 +| [[portin|Portin]]|Schrijf een waarde weg op een I/O poort |
 +| [[portout|Portout]]|Lees een waarde uit een I/O poort |
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/miscellaneous.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)