User Tools

Site Tools


nl:mouse_interaction

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:mouse_interaction [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Opdrachten voor de muis ======
 +===== Waarom =====
  
 +Waarmee ben je tot hier geraakt? Met de computer! Juist ja, maar wat nog. Met het toetsenbord? ​ Waarschijnlijk heb je ook je muis gebruikt. ​
 +Benieuwd hoe je de muis kan gebruiken in je programma'​s ? Lees dan maar verder.
 +
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Wat doet het^
 +| [[Clickb|Clickb]]|welke knop heb je geklikt? |
 +| [[Clickclear|Clickclear]]| vergeet maar welke muisknop|
 +| [[Clickx|Clickx]]|waar heb je geklikt? (horizontale as)|
 +| [[Clicky|Clicky]]|waar heb je geklikt? (vertikale as) |
 +| [[Mouseb|Mouseb]]| |
 +| [[Mousex|Mousex]]| |
 +| [[Mousey|Mousey]]| |
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/mouse_interaction.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)