User Tools

Site Tools


nl:mouseb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:mouseb [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Mouseb =====
 +==== Formaat ====
 +**mouseb**\\
 +**mouseb**()
  
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft de huidige knop weer die ingedrukt wordt, naar analogie van [[clickb]], alleen gaat het hier over de knop die op het moment zelf wordt ingedukt.
 +
 +
 +^Resultaten^^
 +^Waarde^Muisknop die wordt ingedrukt^
 +|0|Geen|
 +|1|Links|
 +|2|Rechts|
 +|4|Midden|
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[clickb|Clickb]],​ [[clickclear|Clickclear]],​ [[clickx|Clickx]],​ [[clicky|Clicky]],​ [[mousex|Mousex]],​ [[mousey|Mousey]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4d
 +
 +----
 +[[clicky|vorige]] | [[mouse_interaction|Muisbesturing]] | [[mousex|volgende]]
nl/mouseb.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)