User Tools

Site Tools


nl:mousex

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:mousex [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== MouseX =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**mousex**\\
 +**mousex** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +De functie geeft de x-coördinaat terug van de plaats waar u nu met de muis staat of waar u het laatst in het grafisch venster hebt geklikt. De x-coördinaat is de horizontale as van links naar rechts.
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[clickclear|Clickclear]],​ [[clickb|Clickb]],​ [[clicky|Clicky]],​ [[mouseb|Mouseb]],​ [[mousex|Mousex]],​ [[mousey|Mousey]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +
 +0.9.4d
 +
 +
 +----
 +[[mouseb|vorige]] | [[mouse_interaction|Muisbesturing]] | [[mousey|volgende]]
nl/mousex.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)