User Tools

Site Tools


nl:msec

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:msec [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Msec =====
 +==== Formaat ====
 +**msec**\\
 +**msec**()
 +==== Beschrijving ====
 +Geeft het aantal milliseconden aan sinds het huidig BASIC256 programma gewerkt heeft.
  
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +cls
 +print "We starten nu...."​
 +pause 5
 +print "dit programma wordt al " + msec + " milliseconden uitgevoerd."​
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[day|Day]],​ [[hour|Hour]],​ [[minute|Minute]],​ [[month|Month]],​ [[second|Second]],​ [[year|Year]]
 +==== Nieuw Vanaf ==== 
 +0.9.6.60
 +
 +
 +
 +----
 +[[second|vorige]] | [[datehour|Datum en Uur]] 
nl/msec.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)