User Tools

Site Tools


nl:netclose

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:netclose [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== NetClose =====
  
 +==== Formaat ====
 +**netclose**\\
 +**netclose** ( )\\
 +**netclose** //​socket_number//​\\
 +**netclose** ( //​socket_number//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie sluit de opgegeven netwerk connectie (//​socket_nummer//​). Als het //​socket_number//​ niet opgegeven is, wordt de 0 gebruikt. ​
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Voorbeeld is uitgewerkt op [[NetConnect|NetConnect]].
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[NetAddress|NetAddress]],​ [[NetConnect|NetConnect]],​ [[NetData|NetData]],​ [[NetListen|NetListen]],​ [[NetRead|NetRead]],​ [[NetWrite|NetWrite]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.31 ​
 +
 +----
 + ​[[netaddress|vorige]]| [[network|Netwerk]] | [[netconnect|volgende]]
nl/netclose.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)