User Tools

Site Tools


nl:netconnect

NetConnect

Formaat

netconnect server_naam, poort_nummer
netconnect ( server_naam, poort_nummer )
netconnect socket_numberinteger expression representing one of the current network sockets, server_naam, poort_nummer
netconnect ( socket_number, server_naam, poort_nummer )

Beschrijving

De functie opent een netwerk connectie (client) naar een server. Het IP address of de server naam worden opgegeven in server_naam, en de netwerk poort in poort_nummer. Aks er geen socket_number is meegegeven, wordt 0 gebruikt.

Voorbeeld

Open 2 instanties van BASIC-256 op eenzelfde comuter. Plak de “Server” code in de ene en de “client” code in de andere. Start de Server instantie eerst op en dan pas de client.

Je zal nu zien hoe de 2 instanties berichten met elkaar uitwisselen.

Server Code

# Haal een bericht op een stuur een 'success' terug
print "wachtend op een connectie op " + netaddress()
netlisten 9997
print "connectie opgesteld"
do
  while not netdata
   pause .1
   print ".";
  end while
  n$ = netread
  print n$
  netwrite "I heb '" + n$ + "' ontvangen."
until n$ = "end"
netclose

Dit zal het volgende tonen (waar xxx.xxx.xxx.xxx het IPv4 adres van je computer is)

wachtend op een connectie op xxx.xxx.xxx.xxx
connectie opgesteld
.........1 hallo
.......2 hallo
....3 hallo
.........4 hallo
..5 hallo
.....6 hallo
........7 hallo
.........8 hallo
..........9 hallo
........10 hallo
end

Client Code

# Geef een bericht in di naar de server verstuurd zal worden
input "Geef een bericht in?", m$
netconnect "127.0.0.1", 9997
for t = 1 to 10
  pause rand
  netwrite t + " " + m$
  print netread
next t
netwrite "end"
print netread
netclose

toont dan

enter message? Hallo
Ik heb '1 Hallo' ontvangen.
Ik heb '2 Hallo' ontvangen.
Ik heb '3 Hallo' ontvangen.
Ik heb '4 Hallo' ontvangen.
Ik heb '5 Hallo' ontvangen.
Ik heb '6 Hallo' ontvangen.
Ik heb '7 Hallo' ontvangen.
Ik heb '8 Hallo' ontvangen.
Ik heb '9 Hallo' ontvangen.
Ik heb '10 Hallo' ontvangen.
Ik heb 'end' ontvangen.

See Also

New To Version

0.9.6.31


vorige | Netwerk | volgende

nl/netconnect.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)