User Tools

Site Tools


nl:netconnect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:netconnect [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== NetConnect =====
  
 +==== Formaat ====
 +**netconnect** //​server_naam//,​ //​poort_nummer//​\\
 +**netconnect** ( //​server_naam//,​ //​poort_nummer//​ )\\
 +**netconnect** //​socket_number//,​ //​server_naam//,​ //​poort_nummer//​\\
 +**netconnect** ( //​socket_number//,​ //​server_naam//,​ //​poort_nummer//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie opent een netwerk connectie (client) naar een server. Het IP address of de server naam worden opgegeven in //​server_naam//,​ en de netwerk poort in //​poort_nummer//​. Aks er geen //​socket_number//​ is meegegeven, wordt 0 gebruikt. ​
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Open 2 instanties van BASIC-256 op eenzelfde comuter. Plak de "​Server"​ code in de ene en de "​client"​ code in de andere. Start de Server instantie eerst op en dan pas de client. ​
 +
 +Je zal nu zien hoe de 2 instanties berichten met elkaar uitwisselen.
 +
 +
 +=== Server Code ===
 +<code basic4gl >
 +# Haal een bericht op een stuur een '​success'​ terug
 +print "​wachtend op een connectie op " + netaddress()
 +netlisten 9997
 +print "​connectie opgesteld"​
 +do
 +   while not netdata
 +      pause .1
 +      print "​.";​
 +   end while
 +   n$ = netread
 +   print n$
 +   ​netwrite "I heb '"​ + n$ + "'​ ontvangen."​
 +until n$ = "​end"​
 +netclose
 +</​code>​
 +
 +Dit zal het volgende tonen (waar xxx.xxx.xxx.xxx het IPv4 adres van je computer is)
 +<​code>​
 +wachtend op een connectie op xxx.xxx.xxx.xxx
 +connectie opgesteld
 +.........1 hallo
 +.......2 hallo
 +....3 hallo
 +.........4 hallo
 +..5 hallo
 +.....6 hallo
 +........7 hallo
 +.........8 hallo
 +..........9 hallo
 +........10 hallo
 +end
 +
 +</​code>​
 +
 +=== Client Code ===
 +<code basic4gl>​
 +# Geef een bericht in di naar de server verstuurd zal worden
 +input "Geef een bericht in?", m$
 +netconnect "​127.0.0.1",​ 9997
 +for t = 1 to 10
 +   pause rand
 +   ​netwrite t + " " + m$
 +   print netread
 +next t
 +netwrite "​end"​
 +print netread
 +netclose
 +</​code>​
 +toont dan
 +<​code>​
 +enter message? Hallo
 +Ik heb '​1 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​2 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​3 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​4 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​5 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​6 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​7 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​8 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​9 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​10 ​ Hallo' ontvangen.
 +Ik heb '​end'​ ontvangen.
 +</​code>​
 +
 +==== See Also ====
 +[[NetAddress|NetAddress]],​ [[NetClose|NetClose]],​ [[NetData|NetData]],​ [[NetListen|NetListen]],​ [[NetRead|NetRead]],​ [[NetWrite|NetWrite]]
 +
 +==== New To Version ==== 
 +0.9.6.31
 +
 +----
 +[[netclose|vorige]] | [[network|Netwerk]] | [[netdata|volgende]]
nl/netconnect.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)