User Tools

Site Tools


nl:netdata

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:netdata [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== NetData =====
  
 +==== Formaat ====
 +**netdata**\\
 +**netdata** ( )\\
 +**netdata** //​socket_number//​\\
 +**netdata** ( //​socket_number//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft //true// terug als er data moet worden gelezen met de [[netread|NetRead]] functie, andere geeft de functie //false// terug.\\ Als het //​socket_number//​ niet werd meegegeven, wordt 0 gebruikt. ​
 +
 +
 +==== Voorbeels ====
 +Uitgewerkt voorbeeld op [[NetConnect|NetConnect]].
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[NetAddress|NetAddress]],​ [[NetClose|NetClose]],​ [[NetConnect|NetConnect]],​ [[NetListen|NetListen]],​ [[NetRead|NetRead]],​ [[NetWrite|NetWrite]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.31
 +
 +----
 +[[netconnect|vorige]] | [[network|Netwerk]] | [[netlisten|volgende]]
nl/netdata.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)