User Tools

Site Tools


nl:netlisten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:netlisten [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== NetListen =====
  
 +==== Formaat ====
 +**netlisten** //​port_number//​\\
 +**netlisten** ( //​port_number//​)\\
 +**netlisten** //​socket_number//,​ //​port_number//​\\
 +**netlisten** ( //​socket_number//,​ //​port_number//​)
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie opent een netwerk connectie (server) op een specifieke poort en wacht dat een andere programma zich connecteert. Als de //​socket_number//​ niet gespecifieerd is,wordt 0 gebruikt.
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Voorbeeld uitgewerkt op [[NetConnect|NetConnect]].
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[NetAddress|NetAddress]],​ [[NetClose|NetClose]],​ [[NetConnect|NetConnect]],​ [[NetData|NetData]],​ [[NetRead|NetRead]],​ [[NetWrite|NetWrite]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.31 ​
 +
 +----
 +[[netdata|vorige]] | [[network|Netwerk]] | [[netread|volgende]]
nl/netlisten.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)