User Tools

Site Tools


nl:network

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:network [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Netwerk commando'​s ======
 +===== Waarom =====
  
 +
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Wat doet het^
 +| [[netaddress|NetAddress]]| wat is mijn netwerk adres ? |
 +| [[NetClose|NetClose]]| sluit de geopende netwerk connectie |
 +| [[NetConnect|NetConnect]]|opent een netwerk connectie |
 +| [[NetData|NetData]] | Werd er iets ontvangen?|
 +| [[NetListen|NetListen]]| |
 +| [[NetRead|NetRead]]| |
 +| [[NetWrite|NetWrite]] | |
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/network.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)