User Tools

Site Tools


nl:netwrite

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:netwrite [2016/01/01 22:46]
nl:netwrite [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== NetWrite =====
  
 +==== Formaat ====
 +**netwrite** //​string//​\\
 +**netwrite** ( //string// )\\
 +**netwrite** //​socket_number//,​ //​string//​\\
 +**netwrite** ( //​socket_number//,​ //string// )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie stuurt de //string// naar het opgegeven //​socket_number//​ ( open netwerk connectie). Als dit nummer niet is opgegeven, wordt 0 gebruikt.
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Uitgewerkt voorbeeld op [[NetConnect|NetConnect]].
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[NetAddress|NetAddress]],​ [[NetClose|NetClose]],​ [[NetConnect|NetConnect]],​ [[NetData|NetData]],​ [[NetListen|NetListen]],​ [[NetRead|NetRead]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.31
 +
 +----
 +[[netread|vorige]] | [[network|Netwerk]]
nl/netwrite.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)