User Tools

Site Tools


nl:numericconstants

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:numericconstants [2016/01/01 22:46]
nl:numericconstants [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Numerieke constanten ======
  
 +Een programma is een lijst van opdrachten die we aan de computer meegeven en die hij moet uitvoeren. Af en toe geven we dingen mee waarmee de computer iets moet doen. Een van de dingen die we hem kunnen meegeven zijn cijfers. We kunnen bvb een programma maken om de computer een som te laten uitvoeren. Dan moet de computer ook wel minstens 2 cijfers van ons meekrijgen. ​
 +
 +===== Wat is een numerieke constante? =====
 +
 +Een **numerieke constante** is voor de BASIC256 wat wij als **cijfer** beschouwen. Dit cijfer blijft altijd dezelfde //​constante//​ waarde hebben. Het kan niet veranderen. 5 blijft 5.
 +
 +Een numerieke constante is :
 +  * een aantal getallen die een cijfer vormen ( bvb 1 , 25, 36) 
 +  * Getallen kunnen ook door een minteken worden voorafgegaan ( bvb -145, -25, -3 ) 
 +  * Getallen kunnen ook een puntje bevatten (getallen na de komma) ​ ( 74.45 , -56.45 ) 
 +  * Getallen (enkel positief gehele getallen) kunnen ook in binaire (basis 2)vorm worden getoond, maar dan moeten ze voorafgegaan zijn door //​0b// ​  ( bvb 0b1110 = 14)
 +  * Getallen ​ (enkel positief gehele getallen) kunnen ook in octaire (basis 8) vorm worden getoond, maar dan moeten ze voorafgegaan zijn door //​0o// ​  ( bvb 0o177 = 127)
 +  * Getallen ( enkel positief gehele getallen) kunnen ook in hexadecimal (basis 16) vorm worden getoond, maar dan moeten ze voorafgegaan zijn door //​0x// ​  ( bvb 0xff = 255))
 +
 +===== Hoe schrijf je numerieke constante? =====
 +zo schrijf je een numerieke constante in BASIC256 ( '​print'​ is de opdracht naar de computer'​ )
 +<code basic4gl>​
 +print 3 + 56
 +print 2.12+5
 +print 0b001
 +print 0o177
 +print 0xff
 +print 0o177 -45
 +</​code>​
 +
 +====Opmerkingen====
 +  * je schrijft een decimale op met een punt "​."​
 +  * je zet geen scheidingsteken voor de duizendtallen
 +
 +===== Hoe ziet het eruit? =====
 +Dit is het resultaat : 
 +
 +{{:​nl:​numeriek.png|}} ​
 +
 +
 +PS. Wist je niet cijfers ook met een - konden beginnen of dat er een komma kunnen bevatten? Niet erg. 
 +Dit leer je later wel met rekenen of wiskunde. Vandaag heb je het nog niet nodig in het aanleren van BASIC. ​
 +
 +PS. Vind je binaire, octaire of hexadecimale cijfers ook maar niks? Niet erg, dat leer je later ook wel.
 +
 +
 +[[nl:​programsyntax|vorige]] | [[nl:​start|Begin]] | [[nl:​stringconstants|volgende]]
nl/numericconstants.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)