User Tools

Site Tools


nl:open

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:open [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Open =====
 +==== Formaat ====
 +**open** //​bestand//​\\
 +**open**(//​bestand//​)\\
 +**open** //​bestandsnr//,​ //​bestand//​\\
 +**open**(//​bestandsnr//,​ //​bestand//​)
  
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie opent een bestand om erin te schrijven of te lezen.\\
 +
 +in //bestand// geef je de //​bestandsnaam//​ op met een absoluut of relatief pad ((zie moeilijke woorden)). Als je geen //​bestandsnr//​ meegeeft, dan wordt het //​bestandsnr//​ = 0. Open je dan een nieuw //​bestand//,​ zonder evenwel het bestandsnr mee te geven, zorgt ervoor dat je eerder geopend bestand gesloten wordt. ​
 +
 +Probeer dus altijd een //​bestandsnr//​ mee te geven !
 +
 +Indien het opgegeven bestand niet bestaat, krijg je geen foutmelding,​ maar wordt het bestand gewoon aangemaakt. Als je dus een bestaand bestand wil openen, wees dan zeker dat je het op de goede plaats zoekt ! Dit kan je doen met de [[nl:​exists|Exists]] functie.
 +
 +==== Opmerking ====
 +Met BASIC256 mag je tot 8 bestanden tegelijk openen. ​ Bestandnummers zijn dan 0 tot 7
 +
 +==== Voorbeeld====
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir ( )
 +open(1,"​bestand.txt"​)
 +</​code>​
 +
 +geen feedback... als het bestand bestaat wordt het geopend, anders wordt dat bestand aangemaakt.
 +
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[changedir|Changedir]],​ [[close|Close]],​ [[currentdir|Currentdir]],​ [[eof|Eof]],​ [[Kill|Kill]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]],​ [[exists|Exists]],​ [[seek|Seek]],​ [[size|Size]]
 +
 +----
 +[[exists|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[read|volgende]]
nl/open.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)