User Tools

Site Tools


nl:ostype

Ostype

Formaat

ostype ( )

Beschrijving

Geeft een nummer terug die weergeeft op welk operating system/software deze BASIC256 applicatie gemaakt werd.

Resultaat
WaardeType
0Windows
1Linux
2Macintosh

Voorbeeld

print "Je gebruikt een ";
if ostype() = 0 then
   print "windows";
else
   print "unix/linux";
end if
print " machine."

zal het volgende tonen

Je gebruikt een unix/linux machine.

Nieuw vanaf

nl/ostype.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)