User Tools

Site Tools


nl:outputvisible

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:outputvisible [2016/01/01 22:46]
nl:outputvisible [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== OutputVisible =====
  
 +==== Formaat ====
 +**outputvisible** ( //boolean// )\\
 +**outputvisible** //boolean//
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Deze opdracht geeft aan of het tekstvenster van de BASIC-256 IDE zichtbaar moet zijn of niet. 
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code Basic4gl>​
 +print "Dit zie je"
 +outputvisible(false)
 +print "Dit zie je niet meer...."​
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[editvisible|EditVisible]],​ [[graphvisible|GraphVisible]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.65
 +
 +---- 
 +[[cls|vorige]] | [[keyboard|klavier en tekst]] ​
nl/outputvisible.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)