User Tools

Site Tools


nl:pause

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:pause [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Pause =====
 +==== Formaat ====
 +**pause** //​seconden//​\\
 +**pause** (//​seconden//​)
  
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Laat de computer //​seconden//​ wachten vooraleer hij de volgende opdracht uitvoert. ​
 +
 +De //​seconden//​ waarden mag een decimale waarde zijn, dus je kan tot op de 100e seconde werken.
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +Print "Ik begin nu"
 +pause 20
 +Print "en heb nu na 20 seconden gedaan"​
 +</​code>​
 +
 +( pas op, het voorbeeld duurt lang) 
 +
 +----
 +[[ifthen|vorige]] | [[nl:​programcontrol|Programma Controle]] | [[comment|volgende]]
nl/pause.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)