User Tools

Site Tools


nl:pixel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:pixel [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Pixel =====
 +==== Formaat ====
 +**pixel** (//x//, //y// )
  
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft de RGB waarde terug van de pixel die zich op (//​x//,//​y//​) bevindt.\\
 +Als de pixel sinds de laatster [clg] opdracht niet werd overschreven,​ of indien het werd overschreven met de //clear// kleur, dan wordt **-1** teruggegeven.
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +uit te werken
 +c/code>
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[rgb|Rgb]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.5m
 +
 +----
 +[[spritey|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]]
nl/pixel.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)