User Tools

Site Tools


nl:plot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:plot [2016/01/01 22:46]
nl:plot [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Plot =====
 +==== Formaat ====
 +**plot** //x//, //y//\\
 +**plot** ( //x//, //y// )
  
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie verander je éé pixel op plaats (//​x//,//​y//​) in het grafisch venster in de kleur van het potlood. ​
 +
 +:!: Opgelet :!: één pixel is klein ;-)
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Omdat één pixel zeer klein is, laat ik dus 100 pixels naast elkaar van kleur veranderen ;-)
 +<code basic4gl>​
 +clg
 +color red
 +for x=1 to 100 
 +plot 100+x,100
 +next x
 +</​code>​
 +
 +zie je het resultaat ? 
 +
 +
 +----
 +[[line|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[poly|volgende]]
nl/plot.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)