User Tools

Site Tools


nl:poly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:poly [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Poly =====
 +==== Formaat ====
 +**poly** //numerieke array variabele//​\\
 +**poly** {x<​sub>​1</​sub>,​ y<​sub>​1</​sub>,​ x<​sub>​2</​sub>,​ y<​sub>​2</​sub>,​ x<​sub>​3</​sub>,​ y<​sub>​3</​sub>​ ...}
  
 +==== Beschrijving ====
 +De functie tekent een veelhoek ( polygoon).\\ ​
 +De hoeken van de veelhoek worden vastgelegd dankzij de (x,y) coördinaten die in de //numerieke array variabele// worden meegegeven. De array moet dus telkens een even aantal getallen bevatten !!!!\\ ​
 +
 +Je kan de coördinaten ook onmiddellijk meegeven met de [[poly]] functie door de haakjes { }.
 +
 +==== Opmerking ====
 +Het aantal punten werd als parameter van het poly statement weggenomen sinds de versie 0.9.4
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[stamp|Stamp]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +color blue
 +rect 0,0,300,300
 +color green
 +dim driehoek(6) # met 3 maal 2 = 6 getallen
 +driehoek = {100, 180, 150, 80, 200,180}
 +poly driehoek
 +</​code>​
 +<code basic4gl>​
 +color blue
 +rect 0,0,300,300
 +color green
 +poly {100, 180, 150, 80, 200,180}
 +</​code>​
 +Beide programma'​s tonen hetzelfde resultaat:​\\
 +{{:​nl:​poly.png|}}
 +
 +----
 +[[plot|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[rect|volgende]]
nl/poly.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)