User Tools

Site Tools


nl:portin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:portin [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== PortIn =====
 +==== Formaat ====
 +**portin** ( //io port number// )
  
 +==== Beschrijving ====
 +
 +De functie leest een systeem I/O poort van het geheugen uit en geeft de waarde teruf (0-255).
 +
 +Het lezen en schrijven van systeem I/O poorten kna gevaarlijk zijn en kan zorgen voor onvoorspelbare resultaten. Deze functie wordt normaal uitgeschakeld om veiligeheidsredenen. Via Edit>​Preferences kan je dit aanpassen. ​
 +
 +Deze functie **is alleen beschikbaar voor het Windows Platform** ​
 +
 +==== Zie ook====
 +
 +[[PortOut|PortOut]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +Het voorbeeld staat op de [[PortOut|PortOut]] pagina.
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.41
 +
 +----
 +[[setsettings|vorige]] | [[miscellaneous|Speciale Opdrachten]] | [[portout|volgende]]
nl/portin.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)