User Tools

Site Tools


nl:portout

PortOut

Formaat

portout ( io port number )

Beschrijving

De functie schrijft een systeem I/O poort in het geheugen in.

Het lezen en :!: schrijven van systeem I/O poorten is gevaarlijk:!: zijn en kan zorgen voor onvoorspelbare resultaten. Deze functie wordt normaal uitgeschakeld om veiligeheidsredenen. Via Edit>Preferences kan je dit aanpassen.

Deze functie is alleen beschikbaar voor het Windows Platform :!:

Zie ook

Voorbeeld

for y = 0 to 255
   portout 0x378,y
   print y + " " + portin(0x379)
   pause .1
next

gaat de getallen 0-255 naar de eerste standaard printer poort sturen en de waarde van het status register afprinten.

Nieuw vanaf

nl/portout.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)