User Tools

Site Tools


nl:portout

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:portout [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== PortOut =====
 +==== Formaat ====
 +**portout** ( //io port number// )
  
 +==== Beschrijving ====
 +
 +De functie schrijft een systeem I/O poort in het geheugen in.
 +
 +Het lezen en :!: **schrijven van systeem I/O poorten is gevaarlijk**:​!:​ zijn en kan zorgen voor onvoorspelbare resultaten. Deze functie wordt normaal uitgeschakeld om veiligeheidsredenen. Via Edit>​Preferences kan je dit aanpassen. ​
 +
 +Deze functie **is alleen beschikbaar voor het Windows Platform** :!:
 +
 +==== Zie ook====
 +
 +[[PortOut|PortOut]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<​code>​
 +for y = 0 to 255
 +   ​portout 0x378,y
 +   print y + " " + portin(0x379)
 +   pause .1
 +next
 +</​code>​
 +gaat de getallen 0-255 naar de eerste standaard printer poort sturen en de waarde van het status register afprinten.
 +
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.41
 +
 +
 +----
 +[[portin|vorige]] | [[miscellaneous|Speciale Opdrachten]]
nl/portout.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)