User Tools

Site Tools


nl:print

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:print [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Print =====
 +==== Formaat ====
 +**print** //​uitdrukking//​ [ ; ]
  
 +==== Description ====
 +Deze opdracht schrijft de //​uitdrukking//​ naar het tekstvenster. Indien de puntkomma wordt meegegeven, komt er geen nieuwe lijn op het einde. ​
 +
 +Dit is waarschijnlijk ook de eerste opdracht die je geleerd zal hebben. Logisch, want dat is de manier waarop de computer met je communiceert!
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print "Hello World!"​
 +print "Dit wordt op de nieuwe regel geprint.";​
 +print " Maar dit niet. Dit komt op de tweede regel."​
 +</​code>​
 +
 +{{:​nl:​print.png|}}
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[decimal|Decimal]]
 +
 +----
 +[[key|vorige]] | [[keyboard|klavier en tekst]] | [[cls|volgende]]
nl/print.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)