User Tools

Site Tools


nl:programcontrol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:programcontrol [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Programma controle ======
 +===== Waarom =====
 +De eerste programma'​s die werden geschreven deden exact wat ze moesten doen, maar ook niets anders. Tof zou je zeggen, maar daarmee ga je echt niet ver.\\ ​
 +Heel snel zal je van je programma een aantal dingen gaan vragen: opdrachten opnieuw uitvoeren of opdrachten uitvoeren onder een voorwaarde. Dan heb je dus die programma controle opdrachten nodig. ​
  
 +Ga gerust een kijkje nemen op wiki ivm met [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Gestructureerd_programmeren|gestructureerd programmeren]]
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +
 +^Opdracht ^ Wat doet dat ^
 +|[[Goto|Goto]]| Ga nu verder naar... ​ | 
 +|[[ForNext|For / Next]]| Voert dezelfde opdracht verschillende keren uit |
 +|[[DoUntil|Do / Until]]| Voert de opdracht uit tot iets ok is|
 +|[[End|End]]| Stop maar met de uitvoering! |
 +|[[GosubReturn|Gosub / Return]]| Doe eerst dit en kom dan terug | 
 +|[[IfThen|If / Then]]| Als dit waar is, doe dat maar |
 +|[[Pause|Pause]]| Wacht eens even!! |
 +|[[comment|Rem]]| psst, dit moet je weten |
 +|[[WhileEndWhile|While / End While]]| Voer de opdracht uit zolang iets ok is |
 +
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/programcontrol.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)