User Tools

Site Tools


nl:putslice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:putslice [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== PutSlice =====
 +==== Formaat ====
 +**putslice** //x//, //y//, //​slice$//​\\
 +**putslice** //x//, //y//, //slice$//, //​doorichtige kleur//
  
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie toon je de tekening die je in een vorge stap in een slice string hebt gezet. Als je //​transparent//​ meegeeft als kleur, dan worden die punten met die kleur ook niet getoond. ​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basci4gl>​
 +clg
 +a$= getslice(0,​5,​10,​5)
 +print a$
 +putslice(10,​10,​a$)
 +
 +</​code>​
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[getslice|GetSlice]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6b
 +
 +
 +----
 +[[getslice|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[spritecollide|volgende]]
nl/putslice.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)