User Tools

Site Tools


nl:rand

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:rand [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Rand =====
 +==== Formaat ====
 +**rand**\\
 +**rand**()
  
 +==== Beschrijft ====
 +De functie geeft een **willekeurig** getal tussen **0** en **1**. Er is een uniforme verdeling van de waarden.
 +==== Opmerking ====
 +Om een willekeurig getal tussen 0 en 10 te krijgen, volstaat volgende combinatie: ​ int(rand * 10).
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +for teller= 1 to 10 
 +eengetal = int(rand*100)
 +print eengetal
 +next teller
 +</​code>​
 +geeft bij deze test
 +<​code>​
 +77
 +32
 +19
 +75
 +88
 +41
 +43
 +23
 +98
 +71
 +</​code>​
 +maar dit zou bij jou andere getallen moeten leveren.
 +----
 +[[radians|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[sin|volgende]]
nl/rand.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)