User Tools

Site Tools


nl:read

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:read [2016/01/01 22:46]
nl:read [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Read =====
 +==== Formaat ====
 +**read**\\
 +**read**()\\
 +**read**(//​bestandsnr//​)
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie leest het bestand en geeft een token terug. Een token is een string van karakters die opgeslplitst zijn door een spatie, tab of nieuwe lijn opdracht, je krijgt dus alles in stukjes binnen. Telkens je dus een //​spatie//,//​tab//​ of //nieuwe lijn// tegenkomt.
  
 +Specifieer je geen bestandnummer dan gebruikt de functie bestandnr 0. 
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​((prorgamma gevonden in /​home/​.../​basic/​Examples/​testing))  ​
 +# testlineio.kbs - test readline, writeline, and eof
 +# 2008-08-29 jmr
 +
 +open "​foo.txt"​
 +reset
 +for l = 1 to 8
 + writeline "Data file line " + l + "​."​
 +next l
 +
 +
 +l = 0
 +donext:
 +if eof then goto done
 +l = l + 1
 +a$ = read
 +print "line " + l + "​="​ + a$
 +goto donext
 +
 +done:
 +print "total of " + l + " lines."​
 +close
 +end
 +</​code>​
 +
 +Dir programma opent eerst Foo.txt, maakt het leeg en schrijft er dan 8 regels in. VErvolgens wordt elke lijn uitgelezen als token in variable a$ en uitgeschreven op het scherm. Dit ziet er dan zo uit: 
 +++++Resultaat|
 +<​code>​
 +line 1=Data
 +line 2=file
 +line 3=line
 +line 4=1.
 +line 5=Data
 +line 6=file
 +line 7=line
 +line 8=2.
 +line 9=Data
 +line 10=file
 +line 11=line
 +line 12=3.
 +line 13=Data
 +line 14=file
 +line 15=line
 +line 16=4.
 +line 17=Data
 +line 18=file
 +line 19=line
 +line 20=5.
 +line 21=Data
 +line 22=file
 +line 23=line
 +line 24=6.
 +line 25=Data
 +line 26=file
 +line 27=line
 +line 28=7.
 +line 29=Data
 +line 30=file
 +line 31=line
 +line 32=8.
 +total of 32 lines.
 +</​code>​
 +++++
 +==== Zie ook ====
 +[[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]],​ [[exists|Exists]],​ [[seek|Seek]],​ [[size|Size]]
 +
 +
 +----
 +[[open|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[readline|volgende]]
nl/read.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)