User Tools

Site Tools


nl:readline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:readline [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Readline =====
 +==== Formaat ====
 +**readline**\\
 +**readline**()\\
 +**readline**(//​bestandsnr//​)
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie leest het bestand lijn per lijn uit. 
  
 +Specifieer je geen bestandnummer dan gebruikt de functie bestandnr 0
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​((prorgamma gevonden in /​home/​.../​basic/​Examples/​testing))  ​
 +# testlineio.kbs - test readline, writeline, and eof
 +# 2008-08-29 jmr
 +
 +open "​foo.txt"​
 +reset
 +for l = 1 to 8
 + writeline "Data file line " + l + "​."​
 +next l
 +
 +
 +l = 0
 +donext:
 +if eof then goto done
 +l = l + 1
 +a$ = read
 +print "line " + l + "​="​ + a$
 +goto donext
 +
 +done:
 +print "total of " + l + " lines."​
 +close
 +end
 +</​code>​
 +
 +Dir programma opent eerst Foo.txt, maakt het leeg en schrijft er dan 8 regels in. VErvolgens wordt elke lijn uitgelezen als token in variable a$ en uitgeschreven op het scherm. Dit ziet er dan zo uit: 
 +++++Resultaat|
 +<​code>​
 +line 1=Data file line 1.
 +
 +line 2=Data file line 2.
 +
 +line 3=Data file line 3.
 +
 +line 4=Data file line 4.
 +
 +line 5=Data file line 5.
 +
 +line 6=Data file line 6.
 +
 +line 7=Data file line 7.
 +
 +line 8=Data file line 8.
 +
 +total of 8 lines.
 +
 +</​code>​
 +++++
 +----
 +[[read|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[reset|volgende]]
nl/readline.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)