User Tools

Site Tools


nl:rect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:rect [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Rect =====
 +==== Formaat ====
 +**rect** //​x//,//​y//,//​breedte//,//​hoogte//​\\
 +**rect** ( //x//, //y//, //​breedte//,//​hoogte//​ )
 +==== Bescrhijving ====
  
 +De functie tekent een vierhoek van //breedte// x //hoogte// pixels met in kleur van het potlood. ​ De Linkerhoek van de vieruhoek bevindt zich op //​x//,//​y//​.
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +color white
 +rect 0,0,300,300
 +color red
 +rect 50,​50,​150,​150
 +color blue
 +rect 100,​100,​150,​150
 +color green
 +rect 10,​140,​280,​20
 +</​code>​
 +geeft dan\\
 +{{:​en:​rect.png|}}
 +
 +----
 +[[poly|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[stamp|volgende]]
nl/rect.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)