User Tools

Site Tools


nl:redim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:redim [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Redim =====
 +==== Formaat ====
 +**redim** //​numeriekevariable//​( //getal// )\\
 +**redim** //​stringvariable$//​( //getal// )\\
 +**redim** //​numeriekevariable//​( //rijen// , //​kolommen//​ )\\
 +**redim** //​stringvariable$//​( //rijen// , //​kolommen//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +De functie past de dimensie aan van een eerder aangemaakte tabel, mét behoud van gegevens.\\ Indien de array groter wordt, dan worden de nieuwe elementen in de tabel met 0 of met ''​ ( lege string) geïnitialiseerd. Wordt de tabel kleiner, dan verwijnen de elementen op het einde.
  
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +uit te werken
 +</​code>​
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[dim|Dim]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.5t
 +
 +----
 +[[dim|volgende]]| [[arraycommands|Tabellen]] ​
nl/redim.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)