User Tools

Site Tools


nl:refresh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:refresh [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Refresh =====
 +==== Formaat ====
 +**refresh**
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie ververst het grafisch venster om alles te tonen wat sinds het laatste refresh commando werd getekend. Deze functie wordt gebruikt samen met de [[fastgraphics|Fastgraphics]] mode.
 +==== Voorbeeld====
 +<code basic4gl>​
 +nog uti te werken
 +</​code>​
  
 +==== Zie ook ====
 +[[fastgraphics|Fastgraphics]]
 +
 +----
 +[[graphwidth|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[imgload|volgende]]
nl/refresh.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)