User Tools

Site Tools


nl:replace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:replace [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Replace =====
  
 +==== Formaat ====
 +**replace** ( //​hooiberg//​ , //​oudestring//​ , //​nieuwestring//​ )\\
 +**replace** ( //​hooiberg//​ ,//​oudestring//​ , //​nieuwestring//,​ //​hoofdletterongevoelig//​)
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Dankzij deze functie kan je in een //hooiber// string de //​oudestring//​ vervangen door een //​nieuwestring//​. Je krijgt ook de kans om te zeggen dat er dan niet op de hoofd- of kleine letters moet gelet worden. ​
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl >
 +a$ = "Hanse panse kevertje die klom eens op het hek."
 +print Replace(a$,"​e","​o"​)
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +Hanso panso kovortjo dio klom oons op hot hok.
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf==== ​
 +0.9.6.55
 +
 +----
 +[[md5|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[replacex|volgende]]
nl/replace.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)