User Tools

Site Tools


nl:replacex

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:replacex [2016/01/01 22:46]
nl:replacex [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Replacex =====
  
 +==== Formaat ====
 +**replacex** ( //​hooiberg//​ , //regex// , //​nieuwestring//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Bij deze functie wordt in //​hooiberg//​ de //regex// reguliere uitdrukking vervangen door de //​nieuwestring//​. ​
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +a$ = "Hanse panse kevertje die klom eens op de deur"
 +print Replacex(a$,"​an.*e","​em"​)
 +print Replacex(a$,​ "​deur",​ "​hek"​)
 +</​code>​
 +
 +wordt dan 
 +<​code>​
 +Hemur
 +Hanse panse kevertje die klom eens op de hek
 +</​code>​
 +
 +==== nieuw vanaf==== ​
 +0.9.6.56
 +
 +----
 +[[replace|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[right|volgende]]
nl/replacex.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)