User Tools

Site Tools


nl:reset

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:reset [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Reset =====
 +==== Formaat ====
 +**reset**\\
 +**reset()**\\
 +**reset**(//​filenumber//​)
 +==== Beschrijving ====
 +Wist een open bestand. Alle informatie in het bestand is dan **verloren** !! \\ Wees dus voorzichtig als je dit gebruikt. Als je geen bestandsnummer ingeeft, dan neemt de functie bestandsnummer 0. 
  
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir
 +open (1,"​Foo.txt"​)
 +reset 1
 +write (1,"​Hello"​)
 +write (1," Dit komt op dezelfde lijn na Hello"​)
 +close 1
 +</​code>​
 +
 +Telkens als je dit programma uitvoert, dan open je Foo.txt, maak je het leeg en zet je er telkens dezelfde inhoud in. 
 +
 +Dit is de inhoud van Foo.txt
 +<​code>​
 +Hello Dit komt op dezelfde lijn na Hello
 +</​code>​
 +
 +Probeer nu eens de code verschillende keer na elkaar uit te voeren, maar neem de 'Reset 1' opdracht weg. Wat zie je?​((dezelfde tekst komt zoveel malen terug als je het programma hebt uitgevoerd))
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]],​ [[exists|Exists]],​ [[seek|Seek]],​ [[size|Size]]
 +
 +
 +----
 +[[readline|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[seek|volgende]]
nl/reset.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)