User Tools

Site Tools


nl:rgb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:rgb [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Rgb =====
 +==== Formaat ====
 +**rgb**(//​rood//,​ //groen//, //blauw// )
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft de rgb waarde weer van de combinatie van roog, groen en blauwe componentwaarden. \\
 +De waarden van de 3 componenten moeten tussen 0 en 255 liggen.
  
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print rgb(0,​100,​255)
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +-16751361 # dit is de kleurcode van lichtblauw.... ​
 +</​code>​
 +==== Zie ook ====
 +[[color|Color]],​ [[getcolor|GetColor]],​ [[pixel|Pixel]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.5m
 +
 +
 +----
 +[[color|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[getcolor|volgende]]
nl/rgb.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)