User Tools

Site Tools


nl:right

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:right [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Right =====
 +==== Formaat ====
 +**right**( //string//, //aantal//)
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze funcite ga je het rechter gedeelte van //string// selecteren en dat zoveel //aantal// karakters van rechts beginnend. ​
  
 +
 +==== Zie ook====
 +[[mid|Mid]],​ [[left|Left]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print right("​Hello iedereen",​ 3)
 +</​code>​
 +
 +geeft 
 +<​code>​
 +een
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.5b
 +
 +----
 +[[replacex|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[string|volgende]]
nl/right.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)