User Tools

Site Tools


nl:say

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:say [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Say =====
 +==== Formaat ====
 +**say** //​uitdrukking//​\\
 +**say** ( //​uitdrukking//​ )
 +==== Beschrijving ====
  
 +deze functie maakt gebruik van de Text-to-Speech (TTS) om de //​uitdrukking//​ uit te spreken. De meeste operating systemen ( ubuntu, windows) hebben de TTS om teksten en informatie op het scherm om te zetten naar woorden ​
 +  * In LINUX worden FLite of eSpeak libraries vereist.  ​
 +  * In Windows wordt de standaard SAPI stem gebruikt.
 +
 +==== Opemerking ====
 +Windows SAPI zal de stem gebruiken die je in je controlepaneel hebt gedefinieerd. ​
 +Om de standaard in Linux/Mac te veranderen op basis van de ESpeak library moet je de gewenste stembestanden naar //default// kopiëren.
 +
 +<code java>
 +# Opdrachten uit te voeren om '​nl'​ op Ubuntu 10.10 te activeren
 +# kan afwijken van je eigen systeem... ​
 +cd /​usr/​share/​espeak-data/​voices
 +sudo cp nl default
 +</​code>​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code qbasic>
 +say "Dit wordt een heel lange tekst om op te zeggen. Ik zal maar stoppen. 4 3 2 1 STOP."
 +Say " 1100234 euro"
 +say 100/10
 +</​code>​
 +
 +Heb je gemerkt dat de comuter de leestekens en getallen goed uitspreekt? En dat je hem zelf het antwoord van een berekening kan laten zeggen?
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 + ​[[sound_commands|Geluid]] | [[sound|volgende]]
nl/say.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)